cropped-cropped-cropped-cropped-4HS-LOGO-Black-Round-Solid.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden op deze pagina dienen slechts ter informatie en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Refereer voor de actuele Algemene Voorwaarden naar deze die worden bij gestuurd in uw offerte.

Vierhavenstudio 

Opgemaakt op 03-05-2023 te Rotterdam

 

1. HUURPERIODE

1.1 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde dagdelen of dag(en). Dagdelen bestaan uit vier uur in navolgende tijdsperiodes:

— van 8.00 uur t/m 12.00 uur

— van 14.00 uur t/m 18.00 uur

Dag: bestaande uit 10 uur

— van 8.00 uur t/m 18.00 uur

 

Op verzoek is uitloop van een dagdeel of dag mogelijk mits hier ruimte voor is, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van verhuurder.

1.2) De huurperiode geldt voor een minimum van 1 dagdeel.

1.3) Avond- of weekend tarief op aanvraag.

1.4) De reservering dient altijd bevestigd te worden per e-mail door verhuurder.

1.5) Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden.

1.6) De huurder huurt de studio exclusief apparatuur en accessoires per dagdelen/dagen en dient het aantal gereserveerde dagdelen/dagen vooraf te voldoen op meegestuurd rekeningnummer in de mail. Niet-tijdige ontvangst van de te betalen huur leidt automatisch tot het niet gebruik kunnen maken van de studio, waarbij de overeengekomen huurpenningen wel verschuldigd blijven.

1.7) Wanneer de huurder door welke omstandigheden dan ook niet aanwezig kan zijn of verhinderd is gebruik te maken van de studio, is de verhuurder daar niet verantwoordelijk voor. Dat geldt ook indien de huurder de studio niet de gehele huurperiode gebruikt De huurder is in beide gevallen de volledige huurprijs verschuldigd.

1.8) Indien de huurder de studio te laat oplevert, dan is hij/zij direct een boete verschuldigd, tenzij toestemming is verleend door verhuurder. De boete bedraagt 200,00 euro en is direct verschuldigd.

1.9) Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de geboekte huurperiode is 50% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulering na 48 uur voor aanvang van de geboekte huurperiode wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Weekend dagen uitgezonderd van deze 48 uur durende periode. (bv: zaterdag, zondag en maandag gelden in deze als een vrijdag.)

1.10) Een optie is geldig tot op het moment dat een eventuele tweede boeking zich aandient. Op dit moment zal de eerste aanvraag nog 24 uur de tijd hebben om de optie te bevestigen. Zo niet, dan vervalt de optie op reservering.

1.11) Verzoek tot uitloop is mogelijk in overleg. Zonder overleg worden €100 per uur in rekening gebracht.

2. NADERE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST

2.1) De in de reservering bevestigde huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen en dieren die ten tijde van zijn/haar reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

2.2) In het huurbedrag is inbegrepen: Het gebruik van de volgende ruimtes: studioruimte, green room, internetgebruik, stroomgebruik en gebruik van de keuken in de studio. Alles wat in de fotostudio staat dient in de studio te blijven staan, mits schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.3) Het is niet toegestaan om de algemene ruimte in het pand te gebruiken, mits anders is overeengekomen. Onder algemene ruimte wordt verstaan de ruimte buiten de witte schuifdeur van de studio.

2.4) Voor aankomst dient de huurder het huurcontract digitaal te ondertekenen en gestuurd te hebben naar info@vierhavenstudio.nl 

 

3 . KOSTEN EN BETALINGEN

3.1) Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Dit geldt zowel voor de huurprijs, boetes en verhuur van apparatuur die hierbij geleverd kan worden.  

3.2) Verhuurder hanteert de voorwaarde dat door huurder vooraf het volledige huurbedrag moet worden betaald. 

 

4. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

4.1) De huurder is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of breuk en/of defect en/of verlies en/of diefstal van of aan de studio en/of apparatuur en/of inrichting en/of ruimte ontstaan tijdens de huurperiode. Beschadiging en vermissing dient door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht enige toepasselijke polisvoorwaarden van een eventuele verzekering van huurder. Verlies en/of diefstal wordt onmiddellijk door verhuurder aan de politie gemeld. Daarnaast is de huurder verantwoordelijk voor eigen apparatuur die tussen de verhuurperiode wordt achtergelaten. 

4.2) De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij/zij voor zijn shoot toegang tot de studio verleent.

4.3) De huurder dient in bezit te zijn van een WA-verzekering, of indien van toepassing, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

4.4) De studio met apparatuur/inrichting /ruimte en accessoires) wordt voor ingebruikname door huurder en verhuurder gecontroleerd. Door ingebruikneming door huurder zonder verdere opmerking richting verhuurder heeft huurder de studio in goede staat aanvaardt. De studio wordt

in goed vertrouwen door verhuurder aan de huurder overgeleverd, en huurder dient de studio ook op deze manier in gebruik te nemen en mee om te gaan.

4.5) Naast het zorgvuldig gebruiken van de materialen wordt er van de huurder verwacht dat aan het eind van de huurperiode de studio met apparatuur/inrichting en accessoires schoon en in onbeschadigde en werkende toestand wordt opgeleverd. Indien de huurder de studio aan het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om tevens de schoonmaakkosten te betalen van 50,- euro per uur. 

4.6) De huurder dient vòòr eventueel gebruik van apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen gebreken zijn gemeld zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.

4.7) Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen, worden geleend of gebruikt.

4.8) De Vierhavenstudio is niet verantwoordelijk voor invloeden of overlast van derden. De studio bevindt zich in een verzamelgebouw en dient als dusdanig beschouwt en behandelt te worden.

4.8.1) Dit wil zeggen; De Vierhavenstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overlast in de vorm van geluid, licht, onvoorziene omstandigheden, weersomstandigheden of anderszins overlast.

 4.9) De Vierhavenstudio is niet verantwoordelijk voor gebreken in aanwezige apparatuur die tijdens de draai periode ontstaan. Dit geldt zowel voor aanwezige apparatuur van de Vierhavenstudio zelf als ingehuurde apparatuur van derde.

5. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING/ONTZEGGING TOEGANG STUDIO

5.1) Bij het niet naleven van de onderstaande huisregels en de onderhavige algemene voorwaarden kan verhuurder de huur tussentijds direct beëindigen. De huurder is in dat geval desalniettemin het totale bedrag van de overeengekomen huurtermijn aan verhuurder verschuldigd, zonder enige verplichting een deel van de huurtermijn aan huurder terug te betalen.

5.2) Verhuurder is gerechtigd het aantal personen in de studio te limiteren. Verhuurder is ook gerechtigd personen die zich misdragen en/of die zich niet aan de onderhavige voorwaarden houden direct de toegang tot de studio direct te ontzeggen, zonder enige aansprakelijkheid voor verhuurder.

 

6. HUISREGELS VAN DE STUDIO

 

— De studio bevindt zich in een verzamelpand voor creatieven. Houd daarom rekening met elkaar. Tijdens de shoot deur gesloten houden. Gang moet vrij blijven van apparatuur en props. Muziek mag alleen binnen. 

— In de green room beneden zijn twee extra ruimtes beschikbaar voor het opbouwen van apparatuur, visagie en kleding. Je kunt hier ook lunchen. Borden, glazen en bestek zijn te vinden in de keuken.

— Vuile vaat (kopjes/borden) graag in de vaatwasser plaatsen. Wij zetten de vaatwasser zelf aan.

— Het is de bezoekers/ gebruikers niet toegestaan zich ergens anders in het gebouw te bevinden dan de studio.

— De ronding van de limbowand mag niet aangeraakt worden. De ronde wand is namelijk erg kwetsbaar.

— Roken is NIET toegestaan in de studio. Roken kan aan de voor en achterzijde van het pand.

— Voor het gebruik van een rookmachine e.d. is vooraf toestemming nodig.

— Het is NIET toegestaan om attributen te gebruiken die, op wat voor manier dan ook, sporen achterlaten. 

— De huurder zorgt zelf voor toezicht op de studio.

— Het gebruik van drugs en alcohol is niet toegestaan.

— De geluidsapparatuur niet te hard aanzetten in verband met geluidsoverlast met de buren.

— Na gebruik graag de studio weer netjes achtergelaten. 

— Toiletten bevinden zich op de gang direct naast de voordeur

— Laden en lossen kan aan de voorzijde van het pand. Parkeren is hier niet toegestaan. 

— Parkeren kan gratis op ons terrein aan de achterkant op de Galvanistraat, direct na partycentrum Melody. Mocht de slagboom gesloten zijn, dan kunnen jullie bellen met ons contactpersoon.